Digitalizacija poslovnih rešenja za prodaju Dynamicweb B2B

Digitalizacija poslovnih rešenja za prodaju Dynamicweb B2B

Digitalizacija prodaje

Smanjite treoškove poslovanja sa unosom narudžbi kupaca i povećajte prdoaju!

Digitalizacija poslovnih rešenja za prodaju Dynamicweb B2B

– Jedna platforma za vašu kompletnu digitalizaciju – Dynamicweb B2B i Microsoft Dynamics Busienss Central

Digitalizacija poslovnih rešenja za prodaju; Dynamicweb B2B je rešenje koje vam nudi upravljanje osobine, Ecommerce, Digital Marketing i Integraciju u istoj platformi.

Vaša prednost je u tome, da imate sve vaše podatke na jednom mestu.

Podaci su pripremljeni za dostavu vašim strankama kroz sve kanale od Microsoft Dynamics Business Central pa sve do web portala B2C i Dynamicweb B2B.

Dynamicweb vam u kombinaciji sa Microsoft Dynamic Business Central ili LS Central nudi vrhunsko rešenje, koje koristi več više od 10.000 kompanijama širom sveta.

Dynamicweb direktno čita sve informacije iz vašeg ERP Microsfot business Central poslovnog sistema i sve narudžbe kupca piše direktno nazad u vaš sistem.

Koristite B2B Portal kako biste smanjili troškove prodaje i omogućili svojim kupcima, da naručuju vaše proizvoda i to van vašeg radnog vremena.

Prodaja i računovodstvo vaši kupci mogu nadzirati svoje narudžbe i obveze prema vama bez opterećenja vaših zaposlenika.

Kompanija također dobiva izvrsno rešenje za marketinške svrhe.

Vaša služba marketinga mora pripremati podatke vaših kupaca, koje kasnije koristi prodaja i računovodstvo.

Ako nemate integralnih rešenja se podaci skupljaju na više mesta i nisu povezani međusobno. S time gubite posao i povečavate si troškove.

Umesto da bi vaša prodaja bila suport vašim kupcima se bavi sa skupljanjem podataka.

Pored digitalizacije prodajnih postupaka vam preporučujemo implementaciju E-dokumenta, što zanči, da budete na kraju poslali račun kupcu kao E-dokument u lokalnom standardu ili međunarodom PPOL obliku.

S tim nemate troškova ispisa, kuverte i pošte.

Sve nabavne dokumete vaših dobavljača možete primiti u XML obliku i iz njih direktno kreirati ulazne fakture i automatično ih pripremiti za elektronsko odobravanje i knjiženje.

S tim dokumentnim sistemom smanjite još troškove unosa računa.

Sve dokumente čuvate u elektronskom obliku unutar istog programskog rešenja i sa time smanite još troškove arhiviranja i traženja dokumentata.

Sa digitalizacijom vaših procesa uštedite vreme i novac, što je u današnjim uvjetima poslovanja neophodno.

Dynamicweb rješenje za digitalizaciju prodaje B2B i B2C

Za sve dodatne informacije pišite nam na info@krajnik.hr

Edit This Page Edit with WPBakery Page Builder