Načini i uslovi plaćanja

.Načini i uslovi plaćanja

Avansno, pri redovnom roku isporuke do 10 dana.

Avansno pri produženom roku isporuke 30 dana kad je iznos manji od 1000€.

Avansno 20% i razlika pred isporukom pri produženom roku isporuke dužem od 30 dana u slučaju da je iznos veći od 1000€

Plaćanje prema ugovoru, pri redovnim kupcima.