LS BI

LS Maloprodaja i JetReports su udružili snage kako bi stvorili opšte, svetske klase, poznato rešenje izveštavanja za Dynamics LS NAV. Zasnovano na Jet Enterprise-u, temeljno testirana platforma za izveštaje za standardne Dynamics NAV, Jet Reports i LS Maloprodaju, prošireno tako da obuhvata maloprodaju i ugostiteljstvo. Dopuna prethodnoj verziji LS BI, obimne promene su urađene, kako bi uključili i prodaju koja ne zahteva POS, prevenciju gubitka i upravljanje članovima .

Analizirajte Vašu Prodaju

Da li znate šta su Vaši najprofitabilniji proizvodi? Da li znate ko su Vaši najvredniji kupci? Sa LS BI možete da uradite ad-hoc izveštavanje, tačkasto ponašanje, analizu i uticaj sezonskih fluktuacija, uporedite rezultate tekuće godine u odnosu na prethodne, možete čak analizirati sve Vaše prodaje u roku od 15 minuta, za sve Vaše prodavnice i POS lokacije. LS Prodaja obezbedjuje pune mogućnosti u smislu analize prodaje, uključujući i analizu potrošačke korpe.

Pratite Vaša dugovanja prema dobavljačima

Uz obveze prema dobavljačima možete pratiti Vašu platnu ravnotežu tokom perioda, a možete videti i promet prema dobavljačima koji je iskazan u toku nekoliko dana. Koliki je postotak Vašeg plaćanja pre i do datuma dospeća. Da li su Vaši platni procesi efikasni? Koji od Vaših dobavljača ima razlog da bude zadovoljan, a koji ne? Pratite svoje prosečne dane, kako bi bili sigurni da ne plaćate nepotrebne naknade za kašnjenje.

Izmerite Vaše Zalihe

Izračunajte promet zaliha, u preduzeću, na određenoj lokaciji, u okviru grupe proizvoda, tokom nekog vremenskog perioda, i dajte sebi šansu da napravite poboljšanja i uštedite novac, prilikom kupovine. Pratite vrednost i količinu zaliha svakodnevno, kao i nivo zaliha kako bi sprečili nedostatak robe.

Analizirajte Vaše Finansije

Mogućnost detaljne analize bilansa uspeha. Dodatne mogućnosti za valute, preduzeća i vremenske okvire. Uporedite aktuelnosti budžetske godine do danas i uverite se da nemate neizvesnosti ili neobjašnjiva odstupanja.

Analizirajte nabavku

Analizirajte obrazac Vaše nabavke od dobavljača i koristite te informacije kako bi pregovarali o boljim uslovima ili o promeni nabavne strategije. Možete se prijaviti na više preduzeća i vršiti analize na osnovu NAV globalnih dimenzija. Postoje bolje performanse a krajnji rezultat se može postići prilikom nabavke, zato, budite sigurni da imate alat koji to omogućava.

Analizirajte Vaša potraživanja od kupaca

Koji je Vaš trenutni saldo potražnje? Kako je podeljeno u vremenskom intervalu? Da li je funkcionalan proces prikupljanja? Analizom starosti na kašnjenju faktura, možete meriti i presresti potražnju, ukoliko Vam nije odgovarajući rezultat. Analizirajte svoja potraživanja po preduzećima, kupcima, prodavcima tokom vremena i koriste NAV globalne dimenzije u stvaranju dodatnih mogućnosti u analizi podataka.

Prevencija Gubitaka

Osnovni cilj modula LS Nav prevencije gubitaka je da sačuva profit kroz smanjenje gubitaka. Sa kockom izveštaja Prevencije Gubitaka, možete vršiti analize i izveštavanje o prevenciji gubitaka aktivirano u NAV-u, kao što su prodaja i povrat van izvan radnog vremena, ručni popusti i prodaje sa cenama većim ili manjim od prodajne, itd. Okidači za izveštaje se mogu postaviti i na vraćanje kusura preko određenog iznosa. Kasnije se ove informacije mogu analizirati po različitim dimenzijama, kao što su prodavnice, BLM, osoblja, i sl.

Copyright 2014 - Krajnik RS d.o.o.

Prijava ili Registracija

Pristup

321

Registracija

User Registration