Ulovi poslovanja

Ulovi poslovanja:

Roba se naručuje za poznatog kupca. Uslovi plaćanja po predračunu za naručenu robu.

Robu menjamo iskjučivo ako nije isporučena prema dogovoru.

Uslovi jamstva važe prema propisima i informaciji na ponudi odnosno u skladu sa uslovima proizvođaća.

Ako na ponudi nisu navedeni uslovi jamstva važe uslovi proizvođača.