Usluge

Glavna delatnost naše kompanije je podrška i implmentacija poslovnih rešenja Microsoft Dynamics NAV, Microsfot Business Central, LS retail, LS Central i LS hotel poslovnih rešenja.

Naše usluga su namjenjene našim posotječim i potencilnim korisnicima Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central sustava i korisnicima LS Central rešenja.

Usluge nudimo korisnicima gdje smo sami implementirali rešenje i korisnicima koji nemaju drugog parnera ili ga žele mjenjati.

Možemo pouniditi projekt implementacije informacijonog sustava u poduzeće.

Analizu i odabir poslovnog rešenja.

Pomoć prilikom odabira informacijskog sustava u smislu neovisnog IT stručnjaka.

Na tom mjestu se često uključimo neovisno od sustava, koji stranka želi implementirati.

Vođenje projekta od strane korisnika zahtjeva angažman osobe multidisciplinarnog obrazovanja i iskustva koje pokriva područja ekonomije (prvenstveno računovodstva i finansija),

organizacije (poslovni procesi i upravljanje) i informatike (zbog razumijevanja rešenja koje nudi informacijski sustav). Često poduzeća nemaju takav kadar, pa se uključimo kao voditelj projekta od strane korisnika.

Za što boje korišćenje Microsoft Dynamics rešenja u poduzeću od samog početka, nudimo uslugu vođenja projekta.

Microsoft Dynamics  je vrlo prilagodljiv poslovni sustav, a neki implementatori su skloni na zahtjev korisnika kreirati svakojake dodatne funkcionalnosti ne da bi objasnili klientu, kako je to rešeno u samom sustavu.

To dovodi do kasnijih visokih troškova implementacije, problema s  održavanjem, prelaskom na nove verzije i mogućnošću izbora partnera koji će održavati Navision.

Stoga je tokom implementacije potrebno podjednako prilagoditi Microsoft Dynamics rešenje organizaciji poduzeća, kao možda i delimično organizaciju poduzeća novom poslovnom sustavu.

U okviru savjetovanja i održavanja  nudimo i postupke za pokrivanje novih procesa u poduzeću. Danas se brzo menjaju propisi i načini poslovanja, pa je često vrlo važno, da se posao pravilno zatvori i to kako se posao sprovede kroz poslovno rješenje.

Za sva dodatna pitanja i informacije nam se obratite na mail: info@krajnik.rs

NAŠA ISKUSTVA – VAŠ USPJEH

Korisnička podrška 

Podrška

Korisnička podrška: Upotreba suvremenih informacijskih sustava često je složena, osobito za napredne korisnike. A upravljanje funkcionalnostima koje se retko koriste ponekad predstavljaju izazov.

Često korisnici  dolaze do potreba po novim postupcima, zbog stalnih zakonskih promjena i razvoja širenja poslovanja poduzeća.

Korisnička podrška se nudi korisnicima u fazi implementacije, kada korisnik priprema podatke za uvoz i u toku redovnog korištenja programa. Podrška je najpotrebnija pri procedurama koje se rade jednom godišnje.

Korisnička podrška pruža se u obliku uputa za ispravno korišćenje upravljanje sustavom ili popravka već (pogrešno) odrađenih aktivnosti.

Upute za ispravno korišćenje uvek su manji trošak od ispravke pogrešaka koje su već prouzrokovale neželjene posljedice. Pri podršci je najvažnije, da ju dobite u trenutku kada vam je potrebna.

Za potrebe ugostiteljstva, maloprodaje, logistike i proizvodnje podršku nudimo i van radnog vremena i vikendom. Nudimo i podršku kompanijama sa kojm nemamo ugovor o suradnji.

Korisnička podrška pruža se elektroničkom poštom, osobno ili putem telefona i daljinskog pristupa na bazu ili računalo korisnika, koji treba pomoć.

Sve informacije: 011 4141902 ili na e-mail: info@krajnik.rs

Podrška na daljinu

Podrška na daljinu

Edukacija Microsoft Dynamics Nav korisnika

Školovanje

Neznanje korisnika najčešći je razlog problema sa informacijskim sustavom. Glavnu ulogu u izbjegavanju neželjenih posljedica koje nedovoljno educirani korisnici mogu prouzročiti u poslovnom sustavu ima edukacija korisnika.

Korisnicima svakako treba omogućiti školovanje za rad u svakom poslovnom sustavu koji firma koristi a pogotovo u složenijim sustavima kao što je  Microsoft Dynamics Nav i Business Central.

Večina korisnika uopće ne poznaje mogućnosti koje mogu koristiti, iz čega proizlazi nedovoljna iskorištenost sustava u kojeg je često uloženo mnogo sredstava.

Edukacija je namjenjena osim svim novim korisnicima i postojećim korisnicima za bolje upoznavanje s Microsoft Dynamics Nav ili Business Central i maksimalizaciji učinaka koji se korištenjem poslovnog sustava mogu ostvariti.

Često se dogodi, da novi radnici nisu imali mogućnosti napravit primopredaju pa ih treba obučiti i ponekad žele bolje iskoristiti mogućnosti sustava. Tada se možem ukljukčit za pomoć.

Usluge savjetovanja

Druge naše usluge

Usluge savjetovanja, implementacije i podrške

Analiza poslovnih potreba za poslovno rešenje je nezavisna analiza bez obzira na to koje poslovno rešenje će kasnije poduzeće koristiti.

U toj analizi opišemo sve poslovne procese, koji su bitni pri  razmišljanju o implementaciji novog poslovnog rešenja. Takva analiza je osnovni dokument pri odluci za rešenje i implementaciju novog poslovnog sustava.

Fit Gap analiza je analiza koja nam govori o eventualnim razlikama između traženog poslovnog rešenja po analizi poslovnih potreba i mogućnostima poslovnog sustava koji nudimo, to je u našem slučaju Microsoft Dynamics Nav / Dynamics 365 Business Central

Analiza poslovnih funkcija

Poslovni proces u poduzeću odvija se prema svojevrsnoj podjeli rada, prema kojoj pojedine grupe djelatnika ili pojedini djelatnici obavljaju određene međusobno povezane poslove.

Analiza u takvom slučaju mora opisati cjelinu. Takva analiza može biti i dokument za reorganizaicju poslovanja.